1962 Breve til moderen


Saint-Exupérys skriver hele sit liv flittigt til sin mor. Hun accepterer at udgive 89 af disse breve. Det første er dateret 1910, hvor Saint-Exupéry var 10 år. Det sidste er afsendt fra Borgo i juli 1944. Lige inden hans død. Originaltitlen er "Lettres à sa Mère".